Aanmelden

Je kind aanmelden

De wijk Rijnvliet is nog in aanbouw, maar het is nu al mogelijk om je kind aan te melden voor kindcentrum Rijnvliet. We gaan van start zodra de eerste huizen in de wijk bewoond zijn. Dat is naar verwachting in september 2018. In het formulier kun je aangeven of je gebruik wilt maken van kinderopvang voor 0-4 jaar, basisonderwijs, voorschool en/of naschoolse activiteiten.

Inschrijving

Je aanmelding is geen officiële inschrijving. Kindcentrum Rijnvliet is immers net als de wijk, nog in ontwikkeling. We nemen contact op met alle ouders die zich hebben aangemeld. Zij ontvangen zodra dat mogelijk is, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en een formulier waarmee zij hun kind of kinderen officeel kunnen inschrijven.

Garantie

Een kind dat is geplaatst op de basisschool heeft automatisch recht op naschoolse activiteiten. Kinderen die gebruikmaken van de opvang, krijgen altijd een plek op de basisschool.