Kindcentrum

Rijnvliet

Leren en ontwikkelen

Baby’s, peuters, schoolkinderen: we willen met ons team het beste uit kinderen halen. Zodat ze zich optimaal ontwikkelen, op cognitief gebied, in sociaal-emotioneel opzicht en in hun persoonlijke talenten. In het kinderdagverblijf

krijgen de kleintjes volop de gelegenheid de wereld te ontdekken. Ze kunnen in Rijnvliet heerlijk vrij spelen en samen spelen. En het team biedt specifieke activiteiten die de ontwikkeling van je kind stimuleren
draait alles om ontwikkeling. Op de basisschool
ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs en Rijnvliet biedt daarbij een breed onderwijsaanbod: van lezen en rekenen tot natuur, techniek, wereldoriëntatie en drama. Ze leren zelfstandig werken en samenwerken en ontwikkelen de benodigde vaardigheden voor het vervolgonderwijs.
gaat je kind actief leren!  En tijdens de buitenschoolse opvang
 krijgen kinderen alle ruimte hun persoonlijke talenten en sociale vaardigheden op vele vlakken extra te ontwikkelen. 
 kunnen kinderen hun talenten extra ontwikkelen.

In Rijnvliet stimuleren we in alle groepen de onderzoekende houding die jonge kinderen van nature hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze. Ook daar houden we rekening mee.

Wat is een kindcentrum?

In kindcentrum Rijnvliet worden baby’s, peuters en schoolkinderen begeleid door een deskundig team met één pedagogische visie. Een kindcentrum gaat verder dan een brede school, waarin instellingen samenwerken. Kinderen kunnen zich in Rijnvliet ontwikkelen in een doorgaande lijn, zonder overgangen tussen opvang en school. We maken ons sterk voor een rijk aanbod, aantrekkelijk en uitdagend. Meer informatie over kindcentra: www.kindcentra2020.nl

Met ouders

Het realiseren van kindcentrum Rijnvliet ervaren wij als een geweldige kans om alle kinderen optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Vanzelfsprekend horen hier goed contact en goede samenwerking met ouders bij. We nodigen je dan ook van harte uit vanaf het begin met ons mee te denken, ons te adviseren en van ideeën te voorzien.

Samenleven

Kindcentrum Rijnvliet vormt straks een gemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, waar ze ook een stem krijgen. Kinderen leren bij ons van jongs af aan samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze leren op te komen voor zichzelf én rekening houden met een ander, open te staan voor verschillen tussen mensen. Onze gezamenlijke pedagogische visie is gebaseerd op het gedachtengoed van De Vreedzame School.

Mogelijkheden

Het nieuwe kindcentrum Rijnvliet biedt fantastische mogelijkheden. Het gebouw en de buitenruimte worden immers ontworpen naar onze wensen. We kunnen deskundige, enthousiaste medewerkers aantrekken.

Wat zou het mooi zijn als we straks, behalve goede kinderopvang en goed onderwijs, bijvoorbeeld ook muziek-voor-baby’s kunnen aanbieden! En peuterdanslessen. Een ontdektuin voor de kleintjes en een bouwspeeltuin voor de groten… Een kinderkunst-atelier, een laboratorium misschien, een moestuin?

Informatiefolder

De papieren brochure over kindcentrum Rijnvliet is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum Leidsche Rijn, Verlengde Hogeweidebaan1 in Utrecht. Je kunt de digitale versie hier downloaden.